• Tüm şeffaflığımızla topluma karşı sorumlu olmak,

• Dinleyen, anlayan ve sorunu çözen taraf olmak,

• Bilimsel, çağdaş ve yenilikçi yönetim anlayışına sahip olmak,

• Ölçmek, analiz etmek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

• Adaletli ve dürüst olmak.

OnlineServisRandevusu
GündüzModu
Katalog
×
×
×