ÖZTREYLER olarak, sektörün söz sahibi, sektöre yön veren ve marka değeri yüksek kurumlarından biri
olmak adına;

• Faaliyetlerini yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı bütün platformlarda çevre, iş sağlığı ve güvenliği başta
olmak üzere, faaliyet alanı itibarıyla sorumlu olduğu tüm konulardaki yasal gereklilikleri yerine
getirmek,
• Ürün gereklilikleri kapsamında, sorumlu olduğu tüm ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal
gerekliliklere uygun hareket etmek,
• Çalışanlarına eşitlik ilkesi doğrultusunda, hiçbir koşulda ayrım gözetmeksizin, huzurlu, sağlıklı ve
güvenli bir ortam sağlamak,
• Tüm bu aksiyonları gerçekleştirirken müşteri özel isteklerini dikkate almak,
• Hem süreçlerini hem de çalışanlarını sürekli geliştirmek adına gerekli yatırım ve destekleri sağlamak,
• İş süreçlerinin bir sonucu olarak çevre kirliliğine etki edebilecek faktörleri en aza indirmek,
• Sürekliliği olan ve yaşanabilir bir çevre için üzerine düşen görevleri fazlası ile yerine getirmek,
• Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, kaynak israfını önlemek,
• Yaşanmış iş kazalarından ders alarak, tüm çalışanları gereken eğitim ve ekipmanlarla donatarak,
gereken analizleri yapıp gerekli aksiyonları alarak, iş kazası risklerini ortadan kaldırmak veya en aza
indirmek,
• Faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacı ile kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği unsurlarını da
dikkate alarak dönemsel hedefler oluşturmak, planlamak ve gerçekleştirmek,
• Yasal gereklilikler, müşteri özel istekleri ve ürün standartları gerekleri doğrultusunda, müşteri
memnuniyetini maksimum düzeyde sağlayacak kalitede, optimum maliyetlerde ürün ve hizmetleri
sunmak,
• Tüm bunlar ışığında oluşturulmuş ÖZTREYLER kültürünü çalışanlar başta olmak üzere, müşteriler,
tedarikçiler ve iş birliği içinde olduğu tüm ortaklarla paylaşmak, ÖZTREYLER’in temel politikasıdır.
Tüm bunları gerçekleştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve sürekli geliştirmek adına, gereken tüm
şartları sağlayacağımızı her daim taahhüt ederiz.

OnlineServisRandevusu
GündüzModu
Katalog
×
×
×